Хөрөнгө эзэмшүүлэх тухай

2020 оны 2 сарын 5 159

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах төслийн хүрээнд хийгдсэн шугам сүлжээг Хөвсгөл Ус суваг ХХК-д эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ