Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 75

Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-ын бикхорн автомашины нээлттэй дуудлага худлдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 64

Шинэ-Идэр сумын ЗДТГ-ын бага оврын тракторын дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 69

Шинэ-Идэр сумын ЗДТГ-ын УАЗ-469 автомашины дуудлага худалдаа зохион байыгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 65

Шинэ- Идэр сумын ЗДТГ-ын порентер автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 46

Шинэ Идэр сумын ЗДТГ-ын фермер автомашиныг дуудлага худалдаагаар худалдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 73

Галт Дулаан ХХК-ийн автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 49

УранДөш зуслан ОНӨҮГ-ын автомашины дуудлага худлдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 56

Цагаан-Үүр сумын ЗДТГ-ын автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 50

Түнэл Илч ХХК-ийн ус тээврийн автомашины дуулага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 48

Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн сан ОНӨХК-ийн Цагааннуур сумын эмийн сангийн байрны дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ