Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 390

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-т автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 282

Алаг-Эрдэнэ смын ЗДТГ-т автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 381

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-т автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуудагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 328

Алаг-Эрдэнэ суманд автомашины дуудлага худалдаа болно...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 356

Шинэ-Идэр сумын Эмнэлэгийн 2 айлын орон сууцны барилгыг газар чөлөөлж дуулагаар худалдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 229

Аймгийн ахмадын асрамж үйлчилгээний төвийн Ландкруйзер-100 автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 351

Түнэл сумын ЗДТГ-ын УАЗ-31512 маркийн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана....
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 406

Цагаан-Уул сумын ЗДТГ-ын Прадо-95 маркийн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 353

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн УАЗ-31512 маркийн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 284

Арбулаг сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн хуучин барилгыг газар чөлөөлж дуудлагаар худалдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ