Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших эрх, үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлнэ.

2018 оны 10 сарын 25 152

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ