Аймгийн ИТХ-ын 32 дугаар тогтоол "Шинэ-Идэр Эрдэнэт Дулаан" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай...
Аймгийн ИТХ-ын 31 дүгээр тогтоол "Тэсийн Илч" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай...
Аймгийн ИТХ-ын 30 дугаар тогтоол "Түнэл Илч" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай...
Аймгийн ИТХ-ын 29 дүгээр тогтоол "Тосон Илч" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай...
Аймгийн ИТХ-ын 28 дугаар тогтоол "Их Уул Дулаан" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай...
Аймгийн ИТХ-ын 27 дугаар тогтоол "Тариалан нийтийн ахуй үйлчилгээний төв" ХХК-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлангийн тухай...
Аймгийн ИТХ-ын 25 дугаар тогтоол Хөдөөгийн шийдэл ХХК-ийн төсөл сонгон шалгаруулах журам батлагдлаа...
Аймгийн ИТХ-ын 22 дугаар тогтоол Орон нутгийн өмчит компаниудын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зарим гишүүдийг томилох эрх олгох тухай...
Аймгийн ИТХ-ын 21 дүгээр тогтоолын 10 дугаар хавсралт "Тэсийн Илч" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн...
Аймгийн ИТХ-ын 21 дүгээр тогтоолын 9 дүгээр хавсралт "Түнэл Илч" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ