хөрөнгө худалдах шилжүүлэх, актлах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 09-р сарын 16-ны өдрийн 115 дугаар тогтоолоор зарим байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн үндсэн хөрөнгийг актлах худалдахаар шийвдэрлэлээ...
хөрөнгө худалдах шилжүүлэх, актлах тухай аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 06-р сарын 28 ны өдрийн 93 дугаар тогтоолоор хөрөнгийн хөдөлгөөн хийлгэхээр санал ирүүлсэн байгууллагуудын саналыг нэгтгэн хэлэлцэж шийдвэрлэлээ....
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал батлах тухай хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны зардал батлах тухай...
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал батлах тухай Шинэ мөрөн худалдааны төв ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны зардал батлах тухай...
Мөрөн сумын газрын бүсчлэл тогтоосон тогтоол гарлаа Хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх байгууллагууд татаж авна уу?...
Өмчлөгч тогтоолгох ажлын хэсэг байгуулах тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 134 дүгээр тогтоолыг орууллаа...
Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай Байгууллагуудаас ирүүлсэн үндсэн хөрөнгийг шийдвэрлэлээ...
Үндсэн бүртгэх тухай "Хамтын оролцоо хариуцлагатай засаглал" хөтөлбөрийн хүрээнд сумдад олгогдсон хөрөнгийг бүртгэх тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ