Орон нутгийн өмчит компаниудын дүрмэд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа Орон нутгийн өмчит компаниудын дүрмэд нэмэлт өөрчлөлт оруулж компанийн гүйцэтгэх захирал ТУЗ-тэй контрактын гэрээ байгуулж ажиллахаар боллоо....
Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн сан ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийг томиллоо аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар "Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн Сан" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томиллоо....
Хөвсгөл Эрчим Хүч ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийгтомиллоо Хөвсгөл Эрчим Хүч ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томиллоо....
Тариалан Нийтийн ахуй үйлчилгээний төв ХХК-ийн зорилтын хэрэгжилтийн тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар "Тариалан Нийтийн ахуй Үйлчилгээний Төв" ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа....
Их-Уул дулаан ХХК-ийн зорилтын биелэлтийн тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар "Их-Уул Дулаан" ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний гүйцэтгэлийг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа...
Тосон-Илч ХХК-ийн зорилтын хэрэгжилтийн тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар "Тосон-Илч" ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ