Хөрөнгө бүртгэх тухай Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр-2 хүрээнд нийлүүлэгдсэн компьютерийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн Захиргаа удирдлагын хэлтсээс хуваарилсан хуваарийн дагуу Орон нутгийн өмчийн газрын даргын тушаал гаргаж Холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ....
Хөрөнгө худалдах шилжүүлэх актлах тухай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар хүсэлт ирүүлсэн байгууллагын хөрөнгийг шилжүүлэх актлах, худалдах шийдвэр гаргалаа....
Хөрөнгө дуудлага худалдаагаар худалдах тухай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 04-р сарын 22 -ны өдрийн хуралдаанаар "Хөвсгөл Ус Суваг" ХХК-ийн 2-р халуун усны барилгыг газрын хамт нээлттэй дуудлагаар худалдах шийдвэр гаргалаа. ...
Хөрөнгө бүртгэх тухай Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Сумын төвийн гэрэлтүүлгийг бүртгэх тушаал гарлаа...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ