Орон нутгийн өмчийн компанийн тайланг сонсож дүгнэлт өглөө аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Хөвсгөл Эрчим ХүчХХК-ийн 2019 оны санхүү, үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж дүгнэлт өглөө...
Хөвсгөл ус суваг ХХК-ийн 2019 оны ажлын үр дүн, ТУЗ-ийн тайлангийн тухай Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн 2019 оны үйлдвэрлэл санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж дүгнэлт гаргалаа...
Хоймор нутгийн чулуу ХХКийн тайлангийн тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар "Хоймор нутгийн чулуу" ХХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт, компанийн ТУЗ-ийн тайланг хэлэлцэж дүгнэлт өглөө...
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох этгээдийг томилж удирдамжийг баталлаа Могойн Гол Хк ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд Хөвсгөл аймгийн өмчийн төлөөлөх хэрэжүүлж оролцуулахаар Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн Ц.Бэхбаярыг томилж, удирдамжийг баталж өглөө...
Компанийн ТУЗ-д өмчлөлийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгч нарыг нэр дэвшүүллээ. Могойн гол ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд Хөвсгөл аймгийн өмчлөгчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх этгээдийг нэр дэвшүүлж тогтоол гаргалаа....
Түрээсийн журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 22 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа....
хөрөнгө эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа аймгийн ИТх-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 01-р сарын 16 ны өдрийн хуралдаанаар Мөрөн сумын 13 дугаар багийн айл өрхийг дулааны эрчим хүчээр хангах дулаан дамжуулах төвийг "Хөвсгөл Ус Суваг" ХХК-д эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа....
Орон нутгийн өмчит компаниудын 2020 оны эдийн засгийн үзүүлэлт зорилтот түвшинг баталлаа. Орон нутгийн өмчийн компаниудын 2020 онд эдийн засгийн үзүүлэлтийн хүрэх түвшинг тодорхойлж зорилтот түвшинг баталлаа. ...
хөрөнгө худалдах шилжүүлэх, актлах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 09-р сарын 16-ны өдрийн 115 дугаар тогтоолоор зарим байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн үндсэн хөрөнгийг актлах худалдахаар шийвдэрлэлээ...
хөрөнгө худалдах шилжүүлэх, актлах тухай аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 06-р сарын 28 ны өдрийн 93 дугаар тогтоолоор хөрөнгийн хөдөлгөөн хийлгэхээр санал ирүүлсэн байгууллагуудын саналыг нэгтгэн хэлэлцэж шийдвэрлэлээ....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ