хөрөнгө худалдах шилжүүлэх шийдвэр гаргалаа

Их-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хуучин барилгыг акталж буулгах, Мөрөн Хот тохижилт үйлчилгээний төв ХХК-ийн өргөгч краныг хөвсгөл Эрчим Хүч ХХК-д, Хатгал Тосгоны захиагчийн албаны олон үйлдэлт тракторыг Мөрөн хоттохижилт үйлчилгээний төв ХХК-д шилжүүлэхээр тогтоол гаргалаа/татаж авах.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ