Хөрөнгө дуудлага худалдаагаар худалдах тухай

аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 04-р сарын 22 -ны өдрийн хуралдаанаар  "Хөвсгөл Ус Суваг" ХХК-ийн 2-р халуун усны барилгыг газрын хамт нээлттэй дуудлагаар худалдах шийдвэр гаргалаа. /татаж авах.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ