САНГИЙН САЙДЫН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 25 ӨДРИЙН 282 ДУГААР ТУШААЛ

Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журмыг татаж авах бол энд дарж үзнэ үү.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ