Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5-р цэцэрлэгийн барилгуудыг холбох хүзүүвчийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөв боловсруулах үйлчилгээ зөвлөх үйлчилгээ

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Огноо : 2019-10-23

  1. Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга нь Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5-р цэцэрлэгийн барилгуудыг холбох хүзүүвчийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөв боловсруулах үйлчилгээ зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул зөвлөх үйлчилгээ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
  1. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна: Үүнд:

                     ММ архитектур ХХК

                     БАББ ХХК

                   СҮРЭНГҮҮД ХХК

  1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон  [үнэлгээний арга[2]] аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
  1. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

 

Бүлэг 1 - Урилга

Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн

                              хүснэгтийн хамт)

                Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт

                Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт

                Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар

                Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт

                Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа /Хэрэв шаардсан бол/

 

  1. Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.

 

Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс 

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 8-р баг, аймгийн ЗДТГ-ын “А” байрны 111 тоот өрөө,

Утас: 70388849, 70388848, 70388821, 95490203, Факс: 70388849[1]   Энэхүү урилгыг хураангүй жагсаалтад орсон этгээдэд Үнэлгээний хорооны даргын албан бичгээр хүргүүлнэ.

[2]    Хосолмол үнэлгээний арга, бага үнийн арга, чанарын үнэлгээний аргын аль нэгийг сонгоно уу.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ