АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН БАЙДЛААР

Төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ