Стратеги төлөвлөгөө аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/241 дүгээр захирамжаар Орон нутгийн өмчийн газрын Стратеги төлөвлөгөөг баталсан....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ