70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

2022 онд Орон нутгийн өмчийн газраас гарсан тушаал

2022 оны 12 сарын 30 595

2022 онд хөрөнгө бүртгүүлэхээр гарсан Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын даргын тушаалыг орууллаа. /ТАТАЖ АВАХ tushaal.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ