70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2023 оны 4 сарын 17 632

Аймгийн ИТХ-ын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/18 дугаар захирамжийн дагуу нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна.

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт ирүүлэх: Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг тухайн хөрөнгүүдийн дуудлагын худалдаа эхлэх цаг хүртэл хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Дуудлагын худалдааны дэнчин: Худалдах хөрөнгийн доод үнийн 30%-тай тэнцүү байна.

Худалдах, худалдан авах гэрээний нөхцөл: Гэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна. Төлбөрийг 14 хоногийн дотор төлнө.

Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах: Дуудлагын худалдаагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар авна уу.

 

/beta/upload/files/duudlaga-2023-04-03-nii%20%D0%B018%20zahiramj%20zar(1).docx

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ