70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ХИЙХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛ

ЦАХИМААР ӨРГӨДЛӨӨ ИЛГЭЭЖ БАЙГАА ИРГЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛДАА ДАРААХ ЗҮЙЛСИЙГ АНХААРНА УУ.

- Цалингийн орлогыг шивэхдээ нийгмийн даатгал, татвар төлсний дараах дүн буюу гарт олгох цалингаар шивэх, мэдүүлэх

- Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааг 09-р сарын 23-ны өдрөөс өмнөх хугацаагаар авсан байх. 

-Дансны хуулгаар орлого тодорхойлохдоо 2019 оны 09-р сарын 23-ны өдрөөс өмнө тухайн этгээдийн харилцах дансанд орсон гарсан мөнгөн хөрөнгийн дүнг үндэслэж орлого тодорхойлно.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ