70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн  
Нэр ХЧА Тэнцсэн эсэх Тайлбар
Хугацаа Хувь
1 Эрдэнэчулуун.С 1 70 тэнцсэн  Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар
2 Баярхүү.П 1 60 тэнцсэн  Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар
3 Түмэндорж.Д 20 70 тэнцсэн  Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар
4 Бямбасүрэн.А 5 80 Тэнцсэн Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар
5 Чимэдсэнгэ.С 5 60 Тэнцсэн Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар
6 Батболд.Э 1 80 Тэнцсэн Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар
7 Жаргалсайхан 1 60 Тэнцээгүй Санхүүгийн шаардлага хангаагүй
8 Хадбаатар.Э 1 60 Тэнцээгүй Санхүүгийн шаардлага хангаагүй
9 Хатанболд.Б     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
10 Ганзориг.П     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
11 даваахүү.д     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
12 Алтангоо.А     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ