70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

18 хүртэлх насныы 4 түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх

18 дүүш насны 4 хүүхэдтэй өрх  
Нэр 18 хүртэлх насны хүүхэд Тэнцсэн эсэх Тайлбар
нийт тоо бага хүүхдийн нас
1 Цэнд-Аюуш.Л 5 0.6 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
2 Улаанхүү.И 4 6 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
3 Одончимэг.П 4 2 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
4 Цэнд-Аюуш.С 4 3 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
5 Энхбаяр.Б 4 1 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
6 Ганзориг.Г 4 0 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
7 болортуяа.ч 4 3 Тэнцээгүй Санхүүгийн шаардлага хангаагүй
8 Түвшинцэцэг.Б 4 0.6 Тэнцээгүй Цахимд шивээгүй
9 Ганцолмон.Т 4 0.8 Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлэээгүй

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ