70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

өрх толгойлсон эцэг эх

Өрх толгойлсон эцэг эх  
  18 хүртэлх насны хүүхэд Тэнцсэн эсэх Тайлбар
35.21 Нийт тоо бага хүүхдийн нас
1 Даваасүрэн.Д 6 3 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
2 Оюунцэцэг.Я 4 3 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
3 Цэрэннадмид.С 0 0 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
4 Дашцолмон.В 3 5 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
5 Одонцэцэг.Ц 4 0.2 Тэнцсэн  Хүүхдийн эрэмбээр
6 Уранчимэг.П 3 6 Тэнцсэн Хүүхдийн эрэмбээр
7 Долгоржав.Ш 3 11 Тэнцсэн Хүүхдийн эрэмбээр
8 Эрдэнэчимэг.Ж 3 12 Тэнцсэн хүүхдийн эрэмбээр
9 Баярцэнгэл.Ц 2 1 Тэнцсэн хүүхдийн эрэмбээр
10 Баянжаргал.М 2 18 Тэнцээгүй санхүүгийн шаарлага хангаагүй
11 Лхагдаваш.Ч 1 6 Тэнцээгүй санхүүгийн шаарлага хангаагүй
12 Батзаяа.Б 3 5 Тэнцээгүй санхүүгийн шаарлага хангаагүй
13 Алтантариа.О 3 6 Тэнцээгүй санхүүгийн шаарлага хангаагүй
14 Нямгэрэл.Ч 3 3 Тэнцээгүй санхүүгийн шаарлага хангаагүй
15 Ариунтогтох.С     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
16 Алтанчимэг.Г     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
17 Баасансүрэн.А     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
18 Бадамгарав.О     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
19 Саранчимэг.Х     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
20 Лхагвадорж.Б     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
21 Мандах.М     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй
22 Цогзолмаа.Ц     Тэнцээгүй Цаасан материал ирүүлээгүй

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ