2019-2022 ОНУУДАД БОЛСОН СУРГАЛТААС А-3 СЕРТИФИКАТ АВСАН НЭРС 2019-2022 ОНЫ А-3 СЕРТИФИКАТ ЭЗЭМШИГЧДИЙН НЭРС...
2019-05-19.20.21 ӨДРҮҮДЭД БОЛСОН СУРГАЛТААС А-3 СЕРТИФИКАТ АВСАН НЭРС /ТА-3 ТӨСӨЛ/ 2019 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт. Тогтвортой амьжиргаа 3 төслийн санхүүжилтээр Худалдан авах үйл ажиллагааны хөтөч сургалтын байгууллагаар 150 хүн суралцсан....
2018-12-22.23.24 өдрүүдэд болсон сургалтаас А-3 сертификат авсан нэрс 2018 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг линк дээр дарж орж харна уу..........
2016-2017 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн нэрс 2016-2017 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг линк дээр дарж орж харна уу.......
2014-2015 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн нэрч 2014-2015 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг орж харна уу....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ