2018-12-22.23.24 өдрүүдэд болсон сургалтаас А-3 сертификат авсан нэрс 2018 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг линк дээр дарж орж харна уу..........
2016-2017 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн нэрс 2016-2017 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг линк дээр дарж орж харна уу.......
2014-2015 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн нэрч 2014-2015 оны А-3 сертификат эзэмшигчдийн жагсаалт. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг орж харна уу....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ