70382348

info@umch-tender.kh.gov.mn

Ерөнхий гэрээний журмаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах нь, цахим дэлгүүрийн системийн сургалт боллоо
2019 оны 9 сарын 24 1177
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С.Халиун, Худалдан авах ажиллагааны сургалтын байгууллагын багш Н.Батболд нар 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-20 өдрүүдэд төрийн байгууллага болон тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл нийт 121 хүнд ерөнхий гэрээний журмаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах нь, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга Б.Болд, Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн З.Гал-Эрдэнэ нар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын өөрчлөлт сургалт, мэдээллийг амжилттай зохион байгууллаа. Тус сургалт, мэдээлэлд төрийн байгууллагын 85, аж ахуйн нэгжийн 36 нийт 121 хүн оролцож мэдээлэл, сургалт авлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ